contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Stichting Voedselbank Bladel

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)

 

 

Locaties van de activiteiten


 

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Voedselbank Bladel    

Bredasebaan 18 

5531 NB Bladel 

06 28948614 

info@voedselbankbladel.nl

www.voedselbankbladel.nl 

 

Stichting Voedselbank Bladel zet zich in voor huishoudens in
de regio (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden) die het
financieel moeilijk hebben en onder het bestaansminimum moeten
leven. 

 

Minima

 

Verstrekken van wekelijkse voedselpakketten aan gezinnen en
personen die onder het bestaansminimum leven en voldoen aan
de vastgestelde criteria. 

 

Voedselbank
Bredasebaan 18
5531 NB Bladel
06 28948614 

 

Gemeente Bladel 

 

Geen. 

 

Lia Yaruz- Jansen
p/a Bredasebaan 18   
5531 NB Bladel
06 28948614
info@voedselbankbladel.nl