contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ZuidZorg

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

 

Doelgroep


 

 

Activiteit(en) 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Activiteiten t.b.v.
externe vrijwilligers

 

Aanmelden bij


Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZuidZorg  

Kloostertuin 2

5531 HC Bladel

040-2308408

bureau.bladel-reusel@zuidzorg.nl

www.zuidzorg.nl

 

Thuiszorgorganisatie, Jeugdgezondheidszorg, Punt Extra, Vrienden
van de Thuiszorg.

 

Kinderen, Volwassenen, Ouderen, Mensen met een chronische ziekte,
Mensen met een verstandelijke handicap, Mensen met een
lichamelijke handicap, Mensen met psychosociale problemen,
Mantelzorgers, Minima.

 

Binnen de overkoepelende organisatie ZuidZorg hebben we o.a. de
volgende diensten:
verpleging en verzorging, verpleegtechnisch team, mobiel nachtzorg
team, voeding en dieet, Jeugdgezondheidszorg, huishoudelijke zorg,
persoonlijke geestelijke thuisbegeleiding, servicepunten van de
ZuidZorgwinkel, Zorg op Afstand, personenalarmering, maaltijden
thuis. Punt Extra en Vrienden van de Thuiszorg zijn een apart
onderdeel van ZuidZorg. Alleen in Hapert hebben we
zorgconsulentenspreekuur.

 

Bij mensen thuis, op locatie.

 

Regio, Gemeente Bladel, binnen werkgebied ZZ.

 

Afhankelijk van de activiteit die gevraagd wordt.

 

Cursussen, trainingen, deskundigheidsbevordering.
 

 

Bladel, Netersel: Inge Soetens en Jolanda Jongen
Hapert, Hoogeloon, Casteren: Annet van Gerven, Anny
Olislagers en Esther van der Meyden
Postbus 2160,
5500 BD Veldhoven
040-2308408
info@zuidzorg.nl

 

09.00-17.00 uur (kantoren)