contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Wegwijs in Mantelzorg

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie
 

 

Doelgroep
 

 

Activiteit(en)

 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage


 

 

Activiteiten t.b.v.
externe vrijwilligers

 

Aanmelden bij

Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Bereikbaarheid

 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegwijs in mantelzorg    

Molenstraat 9

5527 GA Hapert

06-18 63 54 82

info@wegwijsinmantelzorg.nl

www.wegwijsinmantelzorg.nl

 

De mantelzorgmakelaar van Wegwijs in Mantelzorg neemt regeltaken
over om mantelzorgers te ontlasten. Naast zorg krijgen mantelzorgers
ook te maken met instanties en wettelijke regelingen. Veel
mantelzorgers hebben het gevoel van het kastje naar de muur
gestuurd te worden. In overleg met de mantelzorger wordt een
overzicht gemaakt van zorgtaken en verplichtingen op het gebied van
werk. Vervolgens wordt bekeken wat er geregeld moet worden om al
deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor
sociale contacten en ontspanning. Denk hierbij aan regelingen op het
gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid en inkomen. De
mantelzorgmakelaar bemiddelt tussen mantelzorger en werkgever en
tussen instanties en mantelzorger. Voor bedrijven kan de
mantelzorgmakelaar worden ingezet om verzuim wegens
mantelzorgtaken te voorkomen/ te beperken en om mantelzorgbewust
personeelsbeleid te bewerkstelligen.

 

Alle mantelzorgers die meer dan 8 uur per week en langer dan 3
maanden niet beroepsmatig voor een naaste zorgen.

 

Overnemen van regeltaken, bemiddelen bij de werkgever en bij
instanties. Aanvragen van indicaties, aanvragen en begeleiden PGB,
invullen van formulieren etc.

 

Thuis bij de mantelzorger of op de werkvloer.

 

Gehele regio van de Kempen

 

De mantelzorgmakelaar wordt door veel verzekeringsmaatschappijen
vergoed vanuit het aanvullende pakket. Kijk voor de voorwaarden in
uw verzekeringspolis of kijk op de website van uw
mantelzorgmakelaar: www.wegwijsinmantelzorg.nl

 

---
 

 

Mariëtte van de Ven- van de Wildenberg
Mantelzorgmakelaar bij Wegwijs in mantelzorg
Molenstraat 9
5527 GA Hapert
06-18 63 54 82
info@wegwijsinmantelzorg.nl

 

Permanent bereikbaar

 

Wegwijs in mantelzorg is via de beroepsvereniging BMZM
(www.bmzm.nl) opgenomen in het kwaliteitsregister van erkende
mantelzorgmakelaars.