contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Stagemakelaar/vrijwilligersondersteuner

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie


Doelgroep

 

 

Activiteit(en)
 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Activiteiten t.b.v.
externe vrijwilligers

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Bereikbaarheid

 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagemakelaar/vrijwilligersondersteuner                     

Postbus 11

5530 AA Bladel

0497-361636 / 06-19 91 70 67

m.leijten@bladel.nl

www.bladel.nl

 

Stagemakelaar/vrijwilligersondersteuner is een onderdeel van de
afdeling Welzijn van de gemeente Bladel. De stagemakelaar zorgt voor
voldoende maatschappelijke stageplaatsen (MaS) voor de leerlingen
van het voortgezet onderwijs te Bladel (Pius X-College) en/of leerlingen die in de gemeente Bladel wonen.
Devrijwilligersondersteuner is het centrale aanspreekpunt voor alle vrijwilligers(organisaties) die werkzaam zijn voor de gemeente Bladel. Zij kunnen hier terecht voor informatie over bijvoorbeeldmaatschappelijke stages, het vrijwilligersnetwerk in Bladel etc. en voor advies over bijvoorbeeld het opzetten van samenwerkingsverbanden,  organiseren van deskundigheidsbevordering etc.


Alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente
Bladel. Voor MaS ook vrijwilligersorganisatie buiten de gemeente
Bladel.

 

Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het ontwikkelen en
uitvoeren van hun activiteiten.

 

Gemeentehuis te Bladel en/of in overleg.

 

Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel

 

Geen bijdrage

 

Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het ontwikkelen en
uitvoeren van hun activiteiten.

 

Marjo Leijten
Markt 21
5521BC Bladel
06-19 91 70 67
m.leijten@bladel .nl

 

dagelijks (ook in de avond)

 

Zie voor meer informatie voor vrijwilligers- (organisaties) op: 
www.bladel.nl, onder wonen & leven, zorg en welzijn,
vrijwilligerswerk