contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en) 

 

Locaties van de activiteiten


 

 

Voor de dorpen

 

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Activiteiten t.b.v.
externe vrijwilligers


 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen                     

Wielewaal 10

5531 LJBladel

088-2457795

secretariaatrvb@rszk.nl

www.rszk.nl

 

Wij zijn een organisatie met een negental verpleeg- en
verzorgingshuizen en een zorgboerderij. Wij bieden zorg op
maat, met een lokale kleur. Op dé plek waar zorg nodig is. Aan
jonge en oudere senioren, chronisch zieken en gehandicapten
die als gevolg van ouderdom, ziekte of handicap beperkingen
ervaren. Zorg op maat. Daar zorgen we samen voor.
Vitaal en fit thuis blijven wonen is natuurlijk het prettigst. En
dus bieden we een grote diversiteit aan zorg en diensten. Van
revalidatie tot zorg voor dementerenden, van thuiszorg, hulp bij
het huishouden tot behandelingen aan huis, van maaltijdservice
tot personenalarmering en van klussendienst tot het bieden van
gezelschap aan ouderen en welzijnsdiensten.

 

Ouderen

 

Verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, Revalidatiecentrum voor
Senioren, Thuiszorg, maaltijdservice, Hospice, kortdurend
verblijf, activiteiten en ontspanning, restaurants, geestelijke
zorg, dagactiviteiten, Kempenvitaal, Hulp bij het
huishouden, Klussendienst, gezelschap en comfort.

 

RSZK Floriaan, Bladel;
RSZK Kempenland, Bladel;
RSZK Mariahof, Reusel-De Mierden
RSZK Merefelt, Veldhoven;
RSZK ’t Hofhuys, Bergeijk;
RSZK Kerkebogten, Eersel;
RSZK ’t Laar, Waalre;
RSZK De Hoevenakkers, Waalre.

 

Ons werkgebied omvat de gemeenten:
Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel- De Mierden,
Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en Heeze- Leende.

 

 ---

 

De RSZK heeft een vrijwilligersbeleid waarin rekening wordt
gehouden met de vrijwilliger en zijn of haar kwaliteiten. Wij
waarderen onze vrijwilligers en geven hen de mogelijkheid om
werkervaring en/ of sociale contacten op te doen, zich nuttig
te maken of een zinvolle tijdsbesteding te bieden.

 


Wielewaal 10
5531 LJ Bladel
088-2457795
vrijwilligersbureau@rszk.nl

 

werkdagen