contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lumens in de Buurt

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie                          

 

DoelgroepActiviteit(en) 


 


Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Activiteiten t.b.v.
externe vrijwilligers

 

Aanmelden bij
 

 

 

Bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumens

Beatrixlaan 1A

5531 HA Bladel

040-2193300 (hoofdkantoor)

m.maas@lumenswerkt.nl

www.lumenswerkt.nl

 

Lumens organiseert activiteiten en biedt hulp en
ondersteuning voor mensen met levensvragen.

 

Lumens is er voor alle mensen. Specifieke aandacht voor
volwassenen en kwetsbaren.
 

Iedereen heeft bijna dagelijks kleine of grotere vragen. Vaak vind je hiervoor zelf een oplossing, maar soms lukt dat even niet. Dat kan allerlei oorzaken hebben, zoals geldzorgen, onrust in de buurt, relatieproblemen, op voeding of eenzaamheid. Met al je vragen en problemen kan je bij de medewerkers van Lumens terecht.
Een beroep doen op maatschappelijk werk doe je bijvoorbeeld bij:

  • problemen in de omgang met anderen zoals partner, kinderen, ouders, huisgenoten, buren.
  • problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen: overlijden, scheiding, ziekte, verlies van werk.
  • problemen als gevolg van seksueel geweld, verkrachting, aanranding, incest.
  • problemen op school/werk: onzekerheid, pestgedrag.
  • problemen met eenzaamheid.
  • vragen rondom eigen functioneren.
  • vragen over regelingen, uitkeringen, wetgeving, financiën.
  • problemen met instanties.


Bij mensen thuis en op locatie.

 

Kempengemeenten

 

Nee

 

Consultering individuele vrijwilligers bij problemen die zij bij het
werken met kwetsbare mensen tegenkomen.

 

Lumens:
Algemeen nummer: 040-2193300
Bladel:     Mieke Maas                              06-52740923
Reusel:    Yvonne Abels                           06-27329500
Eersel:     Kees van Vroonhoven      06-612630341
Bergeijk: Nicolette de Haas                  06-27329492

Mail: AanmeldingenKempen@lumenswerkt.nl

 

24 uur per dag, 7 dagen per week. Buiten kantooruren voor noodsituaties 040-2530350