contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Jeugd-Punt

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie


 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)
 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Activiteiten t.b.v.
externe vrijwilligers 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd-Punt              

Beatrixlaan 1a

5531 HA Bladel

06-52675774

bdg@jeugd-punt.nl

www.jeugd-punt.nl

 

Het jongerenopbouwwerk levert een bijdrage aan de persoonlijke
ontwikkeling van tieners (10 – 16 jaar) en jongeren (16 – 20 jaar). Om
dit te realiseren worden materiële en immateriële faciliteiten
aangeboden zodat recreatieve en ontplooiende activiteiten door en
voor jeugdigen ontwikkeld en uitgevoerd worden. Hierbij speelt de
participatie en verantwoordelijkheid van de jeugdigen zelf een
essentiële rol. Het jongerenopbouwwerk realiseert een aanvullend aanbod op reeds bestaande voorzieningen en leefverbanden. Het
jongerenopbouwwerk ziet het als een uitdaging niet alleen een
dergelijk aanbod te ontwikkelen maar in samenwerking met andere
relevante instituties een integraal aanbod te ontwikkelen waardoor
ook de doelgroep zoveel mogelijk tot individuele, sociale en
maatschappelijke ontwikkeling komt.

 

Kinderen, Jongeren, Volwassenen

 

1. Ambulant werk (straathoekwerk)
2. Deelnemen aan netwerken (o.a WMO-, CJG overleg)
3. Jongerencoaching (o.a. voor- en nazorg)
4. Inlooppunt kantoor CJG (ontmoetingsplek voor jongeren)
5. Thema’s CJG (actuele thema's  voor jeugdigen en ouders)
6. Voorlichting leerlingen basisonderwijs (alcohol, tabak & drugs)
7. Voorlichting jongeren/ouders (actuele onderwerpen)                 
8. Nieuwsbrief verenigingen
9. Decentraal jongerenopbouwwerk/inloop kernen    
10. Activerende ondersteuning jeugd

 

Bij mensen thuis, op locatie, op straat.

 

Regio, gemeente Bladel.

 

Geen

 

1x per jaar wordt er een nieuwsbrief verspreid onder de verenigingen
in Bladel. Hierin staat o.a. dat wij voorlichting kunnen geven aan
verenigingen over diverse onderwerpen. Er wordt samengewerkt
met buurtverenigingen, buurtpreventie, carnavalsverenigingen, 
vrijwilligers jongerenruimtes, diverse besturen van de
jongerenruimtes, dorpsraden.

 

Bas de Gruijter
Beatrixlaan 1a
5531 HA Bladel
06-52675774
bdg@Jeugd-Punt.nl

 

wisselend