contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Wel!zijndeKempen


Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatieDoelgroep
 

 

Activiteit(en)
 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorpen

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Activiteiten t.b.v.
externe vrijwilligers

 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo met oneliner image001.png

Wel!zijndeKempen     

Eikenburg 2

5521 HZ Eersel

0497-514746

info@welzijndekempen.nl

www.welzijndekempen.nl

 

WelzijndeKempen zet zich in voor kwetsbare mensen die thuis
wonen. Hiervoor ontwikkelt zij diensten waarmee de zelfredzaamheid
wordt vergroot zoals; Huiskamerprojecten, Project Thuisadministratie,
Vrijwillige Thuiszorg, enz. Daarnaast ondersteunt Wél!zijndeKempen
vrijwilligersorganisaties door het bieden van deskundigheids- bevordering, advisering van organisaties en consultering van vrijwilligers bij probleemsituaties die zij tegen komen bij individuen of bij groepswerk.


De doelgroep van Wél!zijndeKempen zijn alle kwetsbare mensen die
zelfstandig thuis wonen.

 

Activiteiten gericht op individuele vragen; Vrijwillige Thuiszorg,
Thuisadministratie, mantelzorgondersteuning, Vrijwillige Coaches.
Ondersteuning vrijwilligersorganisaties zoals die van;
klussendiensten, huiskamerprojecten, warme maaltijdvoorziening e.d.
Voorlichtingsactiviteiten voor groepen zoals valpreventie, signalering
voor vrijwilligers, woonmarkten, Mantelzorgcafé, e.d.

 

Op locatie en bij mensen thuis.

 

Gemeente Bladel (Reusel-De Mierden,Bergeijk, Eersel en Waalre)

 

Nee

 

Cursussen, trainingen, deskundigheidbevordering. Consultering
individuele vrijwilligers bij problemen die zij bij het werken met
kwetsbare mensen tegenkomen. Advisering van besturen van
vrijwilligersorganisaties.

 

Wel!zijndeKempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497-514746
info@welzijndekempen.nl

 

Van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.