contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Centrum voor Jeugd en Gezin CJG

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon tijdens werkdagen
 


Telefoon buiten kantoortijden
 

E-mail

Website

Facebook

 

Twitter

 

Omschrijving van de
organisatie


 
 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)

 


Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Activiteiten t.b.v. externe
vrijwilligers

 

 

Aanmelden bij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CJG+ De Kempen

Markt 5

5531 BA Bladel

Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 12.30 uur op 0497-745544. Wij proberen u direct zo goed mogelijk te helpen of zorgen dat uw vraag op de juiste plek terecht komt. Zorg dat u het BSN van uw kind bij de hand heeft.

Buiten kantoortijden (9.00 - 17.00 uur) en in geval van crisis rondom jeugdigen kunt u contact opnemen met Spoed4Jeugd op telefoonnummer: 088-0666999.

info@cjgplusdekempen.nl

www.cjgplusdekempen.nl

Naast de website zijn we ook te vinden op Facebook: www.facebook.com/CJGplusdeKempen. We houden u via die weg op de hoogte van het laatste nieuws en u heeft de mogelijkheid om ons een privébericht te sturen. 

Of Twitter: www.twitter.com/CJGplusdeKempen

 

Het CJG+ voert de Jeugdwet uit en ondersteunt daarmee jongeren tot 18 jaar en hun gezinnen  in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.
CJG+ biedt zelf lichte ondersteuning bij opgroeien en opvoeden en ondersteuning bij complexe opvoedvraagstukken. De jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ kunnen ook specialistische jeugdhulp inzetten.

CJG+ is er ook voor jongeren met een verstandelijke beperking en voor jongeren met geestelijke problemen of voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering.
De ondersteuning door het CJG+ wordt altijd geleverd door professionele jeugd- en gezinswerkers.

 

Kinderen, jongeren en volwassenen

 

Alle ouders hebben wel eens een vraag over het opgroeien en opvoeden van hun kind. Het CJG+ heeft in elke Kempengemeente een Lokaal Ondersteuningsteam (LOT) waarin jeugd- en gezinswerkers werken. Ze gaan samen met jou op zoek naar een antwoord op je vraag, of geven je advies. Naast de LOT's bestaat het CJG+ uit een Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ). Dit team wordt ingeschakeld door de medewerkers van de LOT's (of via ketenpartners) als de benodigde ondersteuning complex is, of als er veiligheidsrisico's spelen in het gezin. Alle jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ kunnen ook specialistische ondersteuning van buiten het CJG+ inzetten. Het Centrum voor Jeugd en Gezin werkt nauw samen met alle organisaties die hulp bieden aan kinderen en gezinnen. De dienstverlening van het CJG+ is gratis. Zie voor uitgebreide informatie onze site: https://www.cjgplusdekempen.nl/

 

Overal waar kinderen, jongeren en ouders /opvoeders zijn

 

Voor de Kempengemeenten

 

geen

 

Cursussen, trainingen, deskundigheidsbevordering en consultering
individuele vrijwilligers bij problemen die zij bij het werken met
kwetsbare mensen tegenkomen. Advisering van besturen van
vrijwilligersorganisaties

 

zie boven