contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Zonnebloem Afdeling Bladel

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

 

Doelgroep

 

Activiteit(en) 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Bereikbaarheid
Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnebloem Afdeling Bladel                                             

Schepenstraat 9

5531 GT Bladel

0497 387216

lilianneaerts@hotmail.com

www.bladel.zonnebloem.nl

 

Verhelpen van sociale eenzaamheid van personen die een lichamelijke handicap hebben of langdurig ziek zijn.

 

Personen die een lichamelijke handicap hebben of langdurig ziek zijn.

 

  1. Bezoeken van gasten thuis door vrijwilligers
  2. Organiseren van activiteiten op diverse gebieden
  3. In regionaal verband organiseren van vakanties en een dagboottocht in binnen- en buitenland voor onze gasten
  4. Verzorgen van cursussen voor vrijwilligers via het hoofdkantoor

 

Bij mensen thuis en diverse locaties afhankelijk van de activiteit.

 

Gemeente Bladel

 

Geen contributie, maar afhankelijk van de activiteit betaalt de gast een eigen bijdrage. 

 


Mevrouw Iet Buijtels
Veilig Oort 67
5531 XD Bladel
0497 383013
theo@buijtels.nl