contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Autisme Informatie Centrum (AIC) De Kempen

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie
 

 

Doelgroep

 

 

Activiteit(en)
 

 

Locaties van de activiteiten


 

 

 

Voor de dorpen

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en Plaats
Telefoon
E-mail

 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autisme Informatie Centrum (AIC) De Kempen

hoofdlocatie: Voortseweg 9

5521 JB Eersel

06-20 39 54 76

aic-dekempen@nva-nb.nl

www.nva-nb.nl

 

AIC de Kempen organiseert inloopochtenden, lotgenotencontact-
avonden en thema-avonden in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel
en Oirschot.

 

Mensen met een diagnose binnen het autisme spectrum stoornis,
hun partners, ouders, familie, buren en/of andere geïnteresseerden
die te maken hebben met het autisme spectrum stoornis (ASS).

 

Wekelijkse inloopochtenden waar ervaringsdeskundige vrijwilligers
van NVA (Nederlandse Vereniging Autisme) werken en bezoekers
een luisterend oor bieden, informatie en documentatie aanbieden
die hen een weg kunnen wijzen naar de mogelijkheden die in deze
regio aanwezig zijn rondom autisme.
Maandelijkse lotgenotencontactavonden (beginnende met een dvd)
waar men elkaar kan ontmoeten om ervaringen uit te wisselen.
Thema-avonden (5 tal per jaar) met gastspreker(s) en/of
ervaringsdeskundige(n) met zelf de diagnose binnen het ASS, 
die een onderwerp behandelen.

 

Bergeijk : Klaproosstraat 60. Iedere 1e woensdag van de maand van
09:30 tot 11:30 uur
Bladel : Kloostertuin 2. Iedere 2e donderdag van de maand van
09:30 tot 11:30 uur
Eersel : Voortseweg 9. Iedere 3e vrijdag van de maand van 09:30 tot
11:30 uur
Oirschot : De loop 67. Iedere laatste dinsdag van de maand van 09:30
tot 11:30 uur
Dit met uitzondering van de schoolvakanties !Binnen de gemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel en Oirschot

 

Inloopochtenden en lotgenotencontactavonden zijn gratis.
Voor thema-avonden wordt een inschrijving en een kleine vergoeding
gevraagd.

 

Pia Thijssen
Voortseweg 9
5521 JB Eersel
06-20 39 54 76
aic-dekempen@nva-nb.nl

 

Tijdens de inloopochtenden kunnen individuele gesprekken plaats-vinden. De overige activiteiten zijn groepsgebonden.