contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dagopvang Bladel / GOW Welzijnswerk

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

 

Doelgroep 

 

Activiteit(en)
 

 

Locaties van de activiteiten


 

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage
 

 

Aanmelden bij
Telefoon
E-mail

 

Bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagopvang Bladel / GOW Welzijnswerk                       

Eikenburg 2

5521 HZ  Eersel

0497 514746

info@hetgow.nl

www.hetgow.nl

 

Welzijnsorganisatie.
 

 

De activiteit is vooral bedoeld voor kwetsbare ouderen 
die aan reguliere activiteiten niet meer kunnen
deelnemen. Ook met betrekking tot (dreigende) eenzaamheid
en ter ontlasting van de mantelzorgers wordt de activiteit
aangeboden.

 

Er wordt vooral creatief gewerkt: handwerken, knutselen,
kaarten maken, kerststukjes of paasstukjes, enz.

 

Dienstencentrum Bladel
Kloostertuin 2 
5531 HC Bladel
0497 514746

 

Bladel, Netersel, Casteren.

 

Per maand contributie van € 4,00 en koffie/thee is voor eigen
rekening.

 

Mevr. Jose Kneefel
0497 384334
info@hetgow.nl

 

Iedere donderdag van 9.30 tot 11.30 uur