contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Iristrefpunt, ontmoetingsgroep Blinden en Slechtzienden

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en) 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en Plaats
Telefoon
E-mail

 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iristrefpunt, ontmoetingsgroep Blinden en Slechtzienden

Eikenburg 2,

5521 HZ Eersel

0497 514746

info@welzijndekempen.nl

www.welzijndekempen.nl

 

Ontmoetingsgroep voor mensen met een visuele handicap die
beperkt zijn in hun sociale activiteiten.
Een maal per maand wordt er een bijeenkomst gehouden.
Per maand wordt een wisselende activiteit aangeboden, maar het
belangrijkste is de ontmoeting met lotgenoten. Er is dus altijd
voldoende gelegenheid met elkaar onder het genot van een kopje
koffie of thee een praatje te maken.
Vrijwillige gastvrouwen zijn aanwezig om de groep te begeleiden.

 

Blinden en slechtzienden van 40 jaar en ouder.

 

Wisselende activiteiten:
Creatieve activiteiten
Informatie verstrekking
Muziek
Passende spelvormen

 

De Koperwiek, Stevensstraat 1, 5521 BR Eersel

 

Gemeente Bladel.

 

Contributie € 5,00 per maand

 

Dianne Coolen, Wel!zijndeKempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497 514746
info@welzijndekempen.nl

 

Indien gewenst, mag men de eerste keer met een begeleider
komen.