contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

MEE Zuidoost Brabant

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatieDoelgroepActiviteit(en)

 
 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Activiteiten t.b.v. externe vrijwilligers

 

 

Aanmelden bij
Adres
PC en Plaats
Telefoon
E-mail

 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEE Zuidoost Brabant                                               

Laan van Diepenvoorde 37-43

5582 LA Waalre

040-214 0404

info@meezuidoostbrabant.nl

www.meezuidoostbrabant.nl

 

MEE is een onafhankelijke organisatie voor iedereen met een beperking en hun omgeving in de regio Zuidoost-Brabant. MEE informeert, adviseert, bemiddelt en wijst de weg naar de juiste instanties.

 

  • mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel
  • mensen met een chronische ziekte
  • mensen met een autismespectrumstoornis
  • ouders, beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers

 

MEE informeert, adviseert, bemiddelt en wijst de weg naar de juiste instanties. MEE biedt jong en oud onafhankelijke informatie, advies en persoonlijke ondersteuning op alle levensgebieden:

  • Jeugd & Gezin
  • Wonen & Samenleven
  • Leren & Werken
  • Regelgeving

 

Bij mensen thuis en op locatie, bij MEE Zuidoost-Brabant

 

Regio Zuidoost-Brabant

 

Nee

 

Cursussen, trainingen, deskundigheidsbevordering, Consultering individuele vrijwilligers bij problemen die zij bij het werken met kwetsbare mensen tegenkomen, Advisering van besturen van vrijwilligersorganisaties

 

Bernadette Eijkelkamp
Laan van diepenvoorde 37-43
5582 LA WAALRE
040 2140404
pth@meezuidoostbrabant.nl

 

bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag