contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Samenspraak de Zaligheden

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie
DoelgroepActiviteit(en) 

 

Locaties van de activiteiten
Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrageAanmelden bij
Adresgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenspraak de Zaligheden

p/a Rode Kruisgebouw, Torendreef 22

5531 ET Bladel

06 -11801722

samenspraakdezaligheden@gmail.com

 

 

Samenspraak ressorteert onder het Rode Kruis de Zaligheden.

Vrijwilligers ondersteunen oude en nieuwe anderstaligen in hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid op het gebied van de Nederlandse taal.Oude en nieuwe anderstaligen.

 

  1. Anderstaligen krijgen individueel gedurende ongeveer een jaar (of langer op aanvraag) wekelijks zo'n 1 tot 1,5 uur begeleiding om het Nederlands zowel actief als passief beter te leren hanteren.
  2. Vrijwilligers krijgen ondersteuning en trainingen om hun begeleidingstaak te kunnen uitvoeren. Een paar maal per jaar worden ervaringen uitgewisseld..

 

Gesprekken met anderstaligen meestal bij de mensen thuis of in en publieke ruimte, zoals een bibliotheek of wijkcentrum. De activiteiten voor de vrijwilligers vinden plaats in het Rode Kruisgebouw Bladel.


Bladel, Eersel en Reusel-deMierden.

 

Inschrijfkosten per anderstalige € 3,50 voor het gehele traject.

 

Dolly van Rossem
zie boven