contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Project Thuisadministratie / GOW Welzijnswerk

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie       

 

Doelgroep
 

 

Activiteit(en)Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage
 

 

Aanmelden bij
Adresgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Thuisadministratie / Wél!zijndeKempen         

Eikenburg 2

5521 HZ Eersel

0497 514746

info@welzijndekempen.nl

www.welzijndekempen.nl

 

Welzijnsorganisatie.
 

 

Mensen die moeite hebben met het regelen van hun
administratie en/of geldzaken.

 

Wél!zijndeKempen heeft oog en aandacht voor mensen die soms
tijdelijk of voor langere tijd enige hulp nodig hebben om
zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij.
De praktijk van alledag leert dat er nogal wat mensen zijn
die moeite hebben met het regelen van hun administratie
en/of geldzaken.
Dit kan verband houden met economische omstandigheden
of complexiteit van regelgeving, maar kan ook worden veroorzaakt door persoonlijke omstandigheden, zoals een persoonlijke stoornis,
hoge ouderdom, een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel
of een laag tot zeer laag opleidingsniveau.
In de afgelopen jaren is er, naast beroepsmatig georganiseerde financiële dienstverlening aan privépersonen, ook meer aandacht gekomen voor vrijwillige dienstverlening aan mensen die moeite hebben met hun administratie en financiële zaken.
Het project wordt aangestuurd door een beroepskracht en is onderdeel van Wél!zijndeKempen. Een team vrijwilligers verleent praktische ondersteuning.
Hoofddoel is het aanreiken van deskundige ondersteuning en een handvat, zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk de administratie kan ordenen.


Bij mensen thuis.

 

Bladel - Casteren - Hapert- Hoogeloon - Netersel.

 

Geen kosten voor de hulpvrager. Wel hebben wij een klapper
die bij Wél!zijndeKempen voor € 7,50 gekocht kan worden.

 

Maria Heesterbeek.
Zie boven