contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ReumaPatiëntenVereniging (RPV) de Kempen en omgeving

Naam organisatie

Secretariaat

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatieDoelgroep

 

Activiteit(en)Locaties van de activiteiten

 

 

Voor de dorp(en)Eigen (financiële) bijdrage

 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
websiteOpmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reumapatiëntenvereniging de Kempen

Stephanie van den Bergh   

Postakkers 60

5521 AV  Eersel

06-20265040

steffieb@ziggo.nl

www.rpv-dekempen.nl

 

Belangenbehartiging voor mensen met reumatische aandoening.
Informatieverstrekking van o.a. nieuwe behandelmethoden bij reuma. Mogelijk maken dat voornaamste behandeling zoals oefenen in warm water kan plaatsvinden. Lotgenotencontact.


Mensen met reumatische aandoening.

 

Bewegen in warm water van 32 graden o.l.v. gekwalificeerde fysio-
therapeut, gymnastiek, Tai-che en badminton in de zaal.
4x per jaar wandeling op zondagmiddag o.l.v. IVN gids,
Lezingen over een vorm van reuma, wijzigingen in het zorgpakket e.d.
Andere activiteiten: jaarvergadering, eindejaarsbijeenkomst, sinter-
kienen, fietstocht en de jaarlijkse reis. Alles in groepsverband.


Zwembad Smagtenbocht Bladel, Albatros Eersel en bij Donksbergen
te Duizel. Sporthal Bladel, gymzaal Pius X-College Bladel en zaaltje
van Maxpo therapie te Bladel.

 

Alle dorpen van de Kempengemeenten en omgeving. Lezingen worden gehouden in ontmoetingscentrum Den Eikenburg, Eikenburg 10 te Eersel en zijn Kempenbreed.


Contributie € 18,00 per jaar.
Deelnemen aan oefengroep (1x per week) € 13,00 per maand.
Afhankelijk van ziektekostenverzekering declaratie mogelijk.

 

Stephanie van de Bergh
Postakkers 60
5521 AV Eersel
06-20265040
steffieb@ziggo.nl
www.rpv-dekempen.nl
Raadpleeg voor diverse adressen onze website.


Reuma is een verzamelnaam van 130 officieel geregistreerde
vormen van aandoeningen aan spieren en gewrichten.
Dankzij wetenschappelijk onderzoek in binnen en buitenland zijn er
nieuwe medicijnen de zgn. biologicals en is er verbeterde plastische
chirurgie en orthopedie. Daardoor is het voor ons als reumapatiënten
mogelijk om volwaardig deel te blijven nemen aan de maatschappij.