contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Laaggeletterdheid meldpunt

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie


 

 

Voor de dorp(en)
 

 

Doelgroep

 

Activiteiten

 

 

Locaties van de activiteiten

 

Eigen (financiële) bijdrage
 

 

Activiteit(en) t.b.v.  externe
vrijwilligers
 

 

Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatiepunt Laaggeletterdheid Gemeente Bladel                         

Markt 21

5531 BC Bladel

0497-361636        06-19 91 70 67

m.leijten@bladel.nl

www.ikwilles.nl     www.taalwerkt.nl

 

Anderhalf miljoen volwassenen in Nederland hebben grote
moeite met lezen en schrijven. Tweederde daarvan is van
Nederlandse afkomst. Laaggeletterdheid komt voor in alle lagen
van de bevolking. Laaggeletterden kunnen onvoldoende lezen
schrijven en rekenen om volwaardig mee te doen in de
maatschappij. Door het bespreekbaar te maken wordt het als
normaal ervaren.
Via het informatiepunt kan iedereen een rol spelen in het
voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Denk hierbij aan 
familie, vrienden, verenigingen en bedrijven door het geven van  
informatie en het stimuleren tot het starten van een cursus.
Het informatiepunt is er voor iedereen met vragen over 
laaggeletterdheid. 

 

Voor gemeente Bladel, Bergeijk, Eersel en 
Reusel-De Mierden.

 

Volwassenen (18 tot 80 jaar) met lees-, schrijf- en rekenproblemen.

 

Bij het informatiepunt kan men terecht voor informatie over
laaggeletterdheid en kunnen afspraken worden gemaakt voor het
volgen van een passende cursus lezen, schrijven en rekenen.

 

Op afspraak. Cursus op leslocatie.

 

Voor het volgen van een cursus wordt geen eigen bijdrage
gevraagd. 

 

Er kunnen vrijwilligers worden ingezet voor het bevorderen van
lezen, schrijven en rekenen bij leerlingen die persoonlijke aandacht
willen.

 

Marjo Leijten
Markt 21
5531 BC Bladel
06-19 91 70 67
m.leijten@bladel.nl

 

Het informatiepunt werkt samen met diverse instanties op het
gebied van laaggeletterdheid.