contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Revalidatie Zwem- en Sportvereniging De Dobbers

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie  

 

Voor de dorp(en)

 

Doelgroep

 

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Activiteit(en)
 

 

Locaties van de activiteiten 

 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revalidatie Zwem- en Sportvereniging De Dobbers       

Pinksterbloem 5

5527 KR Hapert

06 23537285

paulavandermeer328@gmail.com

www.de-dobbers.nl

 

Vereniging voor mensen die voor hun gezondheid onder begeleiding
(van deskundigen) mogen zwemmen en sporten.

 

Gemeente Bladel

 

Alle inwoners van de gemeente Bladel en uit de gehele Kempen
met een positief schriftelijke goedkeuring van een arts
of fysiotherapeut.

 

€ 35,- per kwartaal

 

Zwemmen en oefeningen in verwarmd water van 32 graden
onder begeleiding van ervaringsdeskundige EHBO-ers. Sporten
onder begeleiding van fysiotherapeuten en werknemers van
ziekenhuizen met medische kennis. Bijvoorbeeld voor mensen met
hartproblemen. Daarnaast worden jaarlijks voor leden een
jaarvergadering, een feestavond en een dagreisje georganiseerd.

 

Zwemmen: 
Zwembad de Smagtenbocht, Bossingel, 3 Bladel. 
(do: 13.00-13.45 u).
Zwembad de Albatros, Postakkers 8, Eersel. 
(ma: 12.00-12.45 uur / 12.45-13.30 uur);
(di: 19.15-20.00 / 20.00-20.45 uur / 20.45-21.30 uur)
Sporten: 
Gymzaal Lunet zorg, locatie Donksbergen te Duizel
(ma-avond). 

 

De mogelijkheid bestaat om 1 x te proefzwemmen. Er worden altijd
vrijwilligers gevraagd! Zie onze website!