contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DGP_25.jpg

Nieuws

Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Curabitur blandit tempus porttitor. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

Voorlichting; 'Langer thuis wonen en de zorg in Nederland'.

WANDER

De KBO-Afdeling Bladel organiseert een voorlichtingsbijeenkomst ‘Langer thuis wonen en de zorg in Nederland’. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 30 maart om 19.30 uur in locatie de Schouw, Emmaplein 2 te Bladel.

De verzorgingsstaat wordt omgebouwd naar de participatiesamenleving. We blijven langer thuis wonen. En als we daar begeleiding en ondersteuning bij nodig hebben zullen we daarvoor in onze eigen kring moeten aankloppen.

De georganiseerde zorg wordt minder vanzelfsprekend en als dat kan aan huis geleverd.

Uw eigen gemeente is per 1 januari 2015 daarvoor verantwoordelijk. Dat was een overgangsjaar. Nu in 2016 zijn de afspraken en de consequenties duidelijker De drempel tot de toegang tot een instelling wordt bovendien hoger. De kosten van de zorg voor u zullen in de toekomst verder oplopen.

Tijdens de informatie bijeenkomst worden de verschillende facetten van de veranderingen toegelicht. De informatie is specifiek voor alle senioren uit onze gemeente.

Aan de hand van een presentatie komen voor de pauze de volgende onderwerpen aan bod:

-      de aanleiding voor de veranderingen;

-      oplossingen vanuit de overheid;

-      de wetten die veranderen en het tempo waarop die veranderingen worden doorgevoerd;

-      de directe gevolgen van de veranderingen voor u;

-      terminologie en zorgvarianten;

-      de toegang tot zorg;

-      mantelzorg en informele zorg;

-      financiële gevolgen;

-      de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente;

-      op de valreep;

-      wat kunt u zelf doen.

 

Na de pauze zullen de Zorgconsulenten van het gemeentelijk Zorgloket een toelichting geven over de specifieke gemeentelijke situatie. Wat betekent deze verandering voor ons senioren.

Ook wij als Cliëntondersteuners zullen antwoord geven op eventuele vragen.

De voorlichting wordt ondersteund met een presentatie en recent informatie materiaal. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de veranderingen die zich in snel tempo voltrekken. Deelnemers worden geïnformeerd en gaan bewust nadenken over wat men zelf kan doen aan de eigen (toekomstige) situatie.

Wij nodigen álle geïnteresseerde senioren uit (ook niet KBO-leden zijn van harte welkom).

Entree is gratis,consumpties voor eigen rekening

Aanmelden bij:

Piet Hendriks, tel: 0497-385061 of 

Mariet Verdaat, tel:0497-382919

Veel interesse bijeenkomst Platform Informele Zorg Bladel

WANDER

Op 24 februari organiseerde het GOW in samenwerking met de gemeente Bladel haar inmiddels bekende bijeenkomst Platform Informele Zorg Bladel.

Met meer dan 30 bezoekers van verschillende vrijwilligers organisaties werd het een zeer geslaagde avond. Naast het geven van informatie over bijvoorbeeld; het nieuwe Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning, de rol van dementie ambassadeurs en Segment 1 verpleegkundige werd er uitvoering van gedachten gewisseld over wat er goed gaat tussen de samenwerking van vrijwilligersorganisaties en professionals en wat er beter kan. Informatie die van groot belang is voor de gemeente en welke zij meeneemt in haar werkwijzen voor nu en in de toekomst.

Start NAH lotgenotengroep bij Dienstencentrum DeGoeiPlak Bladel

WANDER

Op vrijdagochtend 18 maart van 10.00 tot 12.00 uur start de Zelfhulpgroep voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Omdat er in Bladel weinig activeiten zijn voor deze mensen zijn op initiatief vanMarleen Roest, zelf getroffen door NAH,  een aantal vrijwilligers en beroepskrachten rond de tafel gaan zitten om hiervoor een oplossing te bedenken. En die is er gekomen. Iedere twee weken (op de oneven weken) komt de zelfhulpgroep bij elkaar om samen leuke, ontspannende activiteiten te doen. Maar ook voorlichting over NAH en welke hulp er voor je is kan op het programma staan. En uiteraard, misschien wel het meest belangrijk,  het delen van ervaringen

Momenteel bestaat de groep uit 5 personen en een vrijwilliger. De groep wordt ondersteund door het GOW en MEE.

Wij wensen de zelfhulpgroep heel veel succes met hun mooie initiatief.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

 

Marleen Roest 06 42993656

Ad Verweij 0497682478 of 0644416507

Esther de Raad 0497 514746 (GOW Welzijnswerk)

Ervaring met herindicatie WMO voorzieningen? Meld het aan het POP

WANDER

 Het Platform Ondersteuning en Participatie adviseert het College van B & W van de gemeente Bladel over de Wmo (Wet maatschappelijke  ondersteuning). De Wmo is een wet die ervoor moet zorgen dat mensen die thuis wonen en hulp of zorg nodig hebben deze ook krijgen, zodat zij thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen aan de maatschappij.

Woont u thuis en heeft u hulp of zorg nodig? Dan kan het zijn dat u een beroep heeft gedaan of gaat doen bij het Zorg Loket van de gemeente of bij een zorgorganisatie. Bij het Zorg loket in Bladel kunt u aanvragen doen voor bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, aanpassingen in het huis zoals een verhoogd toilet. Of voor de aanvraag van een rolstoel. Maar ook om in aanmerking te komen voor dagopvang wanneer iemand lijdt aan dementie. Wij noemen enkele voorbeelden maar de lijst van voorzieningen is veel langer. Het kan ook zijn dat u een herindicatie heeft gekregen van uw zorgaanbieder, bijvoorbeeld voor hulp bij wassen en aankleden.

Heeft u, of iemand voor wie u zorgt, te maken met een nieuwe indicatie dan is het POP benieuwd naar uw ervaringen! Zij wil deze verzamelen zodat zij een goed beeld krijgt van wat er goed gaat en wat er beter kan of waar problemen zijn. Daarmee kan het POP beter opkomen voor de mensen die afhankelijk zijn van de Wmo. Dat doet zij door de gemeente adviezen te geven waarmee de Wmo verbeterd wordt.

Heeft of krijgt u te maken met een (her)indicatie? Wij vragen uw ervaring door te geven aan het POP. Dat kan door te mailen naar info@hetgow.nl of via telefoon: 0497 514746.