contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

MolenHapert (2).jpg

Thuis

Nieuws

Iristrefpunt weer van start

Donderdag 7 september start het Iristrefpunt weer met haar maandelijkse activiteit na een korte onderbreking in de vakantieperiode.

Het Iristrefpunt is een contactgroep voor mensen met oogproblemen; mensen die slechtziend zijn, of misschien wel blind. De groep is opgezet om deze mensen met elkaar in contact te brengen en samen een ontspannen middag door te brengen.

Iedere eerste donderdag van de maand komt de groep bij elkaar in de ontmoetingsruimte van Koperwiek in Eersel (aan de Stevensstraat 1, ingang appartementencomplex). Tijd van 13.30 tot 16.00 uur. Er zijn vrijwillige gastvrouwen aanwezig. Wilt u eens kennismaken dan bent u van harte welkom.

Voor meer informatie over het Iristrefpunt kunt u bellen met GOW Welzijnswerk tel. 0497-514746.

WEEK VAN DEMENTIE 18 t/m 22 september 2017

Klik hier voor de flyer

NIEUWSBRIEF 11 DEMENTIENETWERK BLADEL

Klik hier voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Dementienetwerk Bladel

Klik hier voor de nieuwsbrief

VOORLICHTING: 'LANGER THUIS WONEN EN DE ZORG IN NEDERLAND

Voor alle senioren uit de gemeente Bladel. Voor meer informatie en wijze van aanmelden, klik hier.

 

Veel interesse bijeenkomst Platform Informele Zorg Bladel

Klik hier om verder te lezen.

 

Start NAH lotgenotengroep bij Dienstencentrum DeGoeiPLak Bladel

Op vrijdagochtend 18 maart van 10.00 tot 12.00 uur start de Zelfhulpgroep voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Klik hier om verder te lezen.

 

ervaring met her-indicatie wmo voorzieningen?

Meld het aan het POP

 

verslagen plat-form informele zorg

Helder overzicht van vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligers en mantelzorgers bieden ongeveer 80% van de hulp die mensen thuis krijgen. We noemen dit informele zorg. Achter veel informele zorg staan vrijwilligersorganisaties. Niet iedereen kent deze organisaties. Daardoor weet niet iedereen de weg naar informele zorg te vinden. Op deze site proberen we een volledig overzicht te geven. We verzoeken nieuwe organisaties om hun gegevens aan ons door te geven. 

Samen sterk

In het Platform Informele Zorg Bladel werken de vrijwilligersorganisaties van Bladel samen. Het doel is van elkaar te leren en elkaar sterker te maken. Door samen op te trekken verwachten we dat we sterker staan en beter gehoord worden. Het Platform wil ook de spreekbuis zijn voor de aangesloten organisaties richting gemeente en professionele zorg.